Laatste nieuws 8-2-2016 8.45 uur : groen licht voor grote optocht. Optocht start om 11.11 uur  De Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936“
 

De Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936“, is vanaf 1936 dé stadscarnavalsvereniging van Kerkrade. De Raad van Elf, het bestuur van de vereniging, presenteert ieder jaar begin januari, de nieuwe Stadsprins op de Markt in Kerkrade. Na de Prinsenproclamatie maar voordat de drie dolle dagen beginnen kan iedereen, die wil, in de stemming komen op de verschillende zittingen. Zo zijn er de dameszitting, de Herenzitting, de Vettdonnesjdiegzitting en de Galazitting. Hier treden ook bekende alle bekende Kerkraadse artiesten op. Voor de jeugd is er een speciale Kinderzitting en op carnavalszaterdag is er voor alle Kerkraadse basischolen de grote kinderoptocht. En dan de carnavalsdagen, zondag de feestelijke sleuteloverdracht en het Prinsenbal in de Rodahal.
Op carnavalsmaandag de ‘grote optocht’ en carnavalsdinsdag het ‘clownstrekken’.
Met carnaval is jong en oud op pad, want:

’t sjuntse óp de welt wat d’r Herjod hat jemaad, dat is ós Kirchroa went ’t zingt en laacht.

Vertaald: het mooiste dat Onze Lieve Heer heeft voortgebracht, is ons stadje Kerkrade als het zingt en lacht. 

 

 

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade